فروشگاه اینترنتی تاساژ | پیوستن به ما

پیوستن به ما

فرم همکاری

بدون مرز؟
تاساژ یک خانواده بزرگ و پرجنب و جوش است، هرکدام از اعضا خانواده تاساژ با داستان و رویایی آمده اند تا رویا های خود را تحقق بخشند، مهم نیست کدام بخش هستید، اینجا همه بهترین و خلاق ترین هستند، همه با هم تلاش می کنیم برای داشتن جامعه ای بهتر.
منتظرتون هستیم...