فروشگاه اینترنتی تاساژ | شرایط حمل و نقل

شرایط حمل و نقل

کالاهای سبک از سرویس ارسال شرکت پست استفاده می‌شود و کالاهای سنگین و فوق‌سنگین از طریق باربری ارسال می‌شود.